Tenex biathlon

- Prestasjoner mot naturkreftene

Slik foregår en kuldetest

 

Eley og Schou har investert og spesialdesignet et kuldeanlegg spesielt for elitemarkedet innen skiskyting. Her benyttes en velprøvd testmetodikk, elektroniske skiver og en skreddersydd Eley programvare for å kunne analysere testens resultater på best mulig måte.

 

Ved ankomst blir testerens rifle nedkjølt til ønsket temperatur i inntil to timer. Ammunisjonen som skal brukes blir også nedkjølt i forkant. Når kuldeanlegg og utstyr er ferdig nedkjølt til ønsket temperatur blir ammunisjon og våpen installert i kuldeboksen for testing.

 

I motsetning til mange andre kuldetestmetoder er vår kuldeboks forseglet og blir aktivt nedkjølt for å holde temperaturen jevn og konstant. Våpenet kan enkelt betjenes gjennom kuldeboksens lukkbare åpninger slik at testeren ikke blir utsatt for den ekstreme kulden.

 

I testens første fase avfyres 10 skudd fra hver lot der de beste etter en vurdering blir plukket ut for videre testing. I fase to testes ytterligere 30 skudd fra hver utvalgte lot. På denne måten får man et godt bilde av hvilken ammunisjon som oppfører seg penest. Eleys skreddersydde programvare analyserer resultatene raskt, enkelt og svært nøyaktig. 

Hvorfor Tenex Biathlon?

 

Eley Tenex Biathlon ble lansert i 2012 etter omfattende forskning og utvikling. Gjennom å studere skiskyttersporten, utøvere og deres tekniske behov kom Eley's dyktige ingeniører frem til dette flatneseprosjektilet med designet til Eley Tenex som byggesten.  

 

Gjennom presise produksjonsteknikker og med kvalitetskontroller i alle ledd produseres Tenex Biathlon med vitenskapelig utviklede egenskaper for å fungere optimalt i kalde temperaturer. Alle steg i produksjonsprosessen blir nøye overvåket av grundige, analytiske inspeksjoner og finkalibrert måleutstyr.

 

Størrelsen på hele patronen er tilpasset kammeret

slik at det blir lett å ta ladegrep. Under kalde forhold vil V0 variere svært lite, og fettet på kulen endrer ikke konsistens.

I samarbeid med Schou AS

Copyright © Schou AS