Mobilt testsenter!

Ved vårt mobile testsenter har du mulighet til å kunne teste ditt våpen med ulike lotter av Eley Match, Eley Edge og Eley Club.

Slik foregår den mobile testingen:

 

Ved det mobile testsenteret vil det være mulig å teste opptil 7-8 ulike lotter av forskjellig .22LR ammunisjon fra Eley Ltd. Hver test tar ca.1,5 time og man tester ett våpen av gangen. 

 

I testens første fase skytes det 10 skudd fra 7 forskjellige lotter. Skytteren kan også ta med sin beste ammunisjon av valgfri type, som referanseammunisjon. Deretter gjør man en vurdering over hvilke lotter man vil ha med seg videre i testen og det plukkes ut 3 lotter som går videre til fase to. I testens andre fase avfyres ytterligere 20 skudd til av hver lot. På den måten skaper man et godt bilde av hvordan ammunisjonen oppfører seg i våpenet. 

Priser:

 

Pris pr.test: kroner 100,00 + skudd som benyttes

 

Eley Match: kroner 2,00 pr.skudd 

Eley Edge: kroner 1,65 pr.skudd

Eley Club: kroner 1,35 pr.skudd

 

Prisene er oppgitt inkl.mva.

 

 

Testens innhold:

 

2 lotter Eley Match

2 lotter Eley Edge

3 lotter Eley Club

1 lot av valgfri referanseammo

 

 

Informasjon:

 

Tid: tirsdag til lørdag uke 8

Varighet: ca.1,5 time per våpen

Sted: Alfhallen, Dugnadsvegen 13, 2040 Kløfta

Påmelding: se eget skjema

Hva er mobil testing?

 

Den største forskjellen på mobil testing og alminnelige tester ved vårt hovedsenter er testens innhold og varighet. Det mobile testprogrammet er en kortere og forenklet utgave av det ordinære testprogrammet, slik at man også kan teste flere våpen over en kortere tidsperiode.  

 

Eley's mobile og transportable testanlegg er en robust og solid rigg som gir nøyaktige og pålitelige resultater. Enten du er en privatperson som ønsker å bestille en enkelt test til ditt våpen eller en klubb som ønsker å teste flere av lagets rifler, er du velkommen til å delta. 

 

Våpenet spennes fast i benken og nødvendig informasjon legges inn i testprogrammet. Ved hjelp av velprøvd testmetodikk, elektronisk skive og vår skreddersydde Eley programvare vil man kunne analysere testens resultater på svært presis måte.

I samarbeid med Schou AS

I samarbeid med

Copyright © Schou AS